СУГЕСТОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
"KREG EDUCATION"

НАЧАЛО СУГЕСТОПЕДИЧНИ  КУРСОВЕ:

29.06.2015

Английски език -  II+ ниво, сутрешен (9:30-13:00), 4 седмици

 

06.07.2015

Немски език - I ниво, сутрешен (9:30-13:00), 5 седмици

Немски език - I ниво, вечерен (18:30-22:00), 5 седмици


Други обучения


 


Ангийски за ученици от 1 до 4 клас / PRIMARY


Английски за ученици от 5 до 7 клас / SECONADRY


Английски за ученици и студенти / TEEN +


Подготовка за IELTS, CAE, FCE и TOEFL.